برچسب: ایستاده

04

آوریل2023
کاربرد کولر گازی ایستاده یا بانکی چیست؟ کولرهای گازی ایستاده چه تفاوت‌هایی با کولرهای دیواری دارند و در چه مکان‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرند؟ با توجه به موقعیت قرارگیری کشور و عواملی چون گرمایش جهانی، هر ساله تابستان‌های گرمتری را شاهد هستیم. در فصول گرم سال و در اغلب ... Read More