برچسب: اجاره کولر

04

آوریل2023
کاربرد کولر گازی ایستاده یا بانکی چیست؟ کولرهای گازی ایستاده چه تفاوت‌هایی با کولرهای دیواری دارند و در چه مکان‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرند؟ با توجه به موقعیت قرارگیری کشور و عواملی چون گرمایش جهانی، هر ساله تابستان‌های گرمتری را شاهد هستیم. در فصول گرم سال و در اغلب ... Read More

04

آوریل2022
اجاره کولر گازی ایستادهاجاره کولر گازی ایستاده اجاره کولر گازی ایستاده اصطلاحی ساده تر از آن است که ما خود را مقید به تعریف اجاره کولر گازی ایستاده کنیم لذا با معرفی ... Read More

12

اکتبر2019
  تشریفات مجالس ساوانا اجاره تجهیزات مجالس خدمات مجالس ساوانا یکی از خدمات ویژه ی که ارائه می دهد برگزاری مراسمات تولد، عقد و عروسی است. مراسمات ت تولد، عقد و عروسی همواره برای جامعه ایرانی ... Read More

05

اکتبر2019
اجاره کولربا برون رفت از فصل زمستان و با ورود به فصل بهار بخصوص از اواسط آن اجاره کولر در شهرهای بخصوص از جمله تهران نمود پیدا می کند. فصل بهار ... Read More

18

سپتامبر2019

اجاره کولر گازی

0    
اجاره کولر گازیاجاره کولر گازی اجاره کولر گازی اصطلاحی ساده تر از آن است که ما خود را مقید به تعریف اجاره کولر گازی کنیم لذا با معرفی اجاره کولر گازی و ... Read More