اجاره چادر

اجاره چادر

چادر نمایشگاهی در انواع مختلفی می‌باشد که با توجه به شرایط استفاده از سازه اسپیس تمامی چادر های عرضه شده توسط ساوانا ضد آب می‌باشد.