اجاره چادر

اجاره چادر

چادر نمایشگاهی در انواع مختلفی می‌باشد که با توجه به شرایط استفاده از سازه اسپیس تمامی چادر های عرضه شده توسط ساوانا ضد آب می‌باشد.
blank
blank