اجاره داربست فلزی

داربست فلزی

داربست فلزی یک نوع سازه موقت می باشد که در این مقاله قصد داریم به موارد استفاده آن در آماکن مختلف بپردازیم . نصب کار های ویژه : به جز کارهای ساختمانی ..داربست فلزی برای موارد دیگری نیز مورد استفاده است که قصد داریم شما را تا حدودی با این موارد آشنا کنیم . نصب ایستگاه صلواتی ،نصب طاق نصرت ،نصب قفسه برای اجناس ،نصب آلاچیق،نصب سایه بان ،نصب استیج برای اجرای برنامه ،نصب دیواره های موقتی ،نصب تابلو های تبلیغاتی،نصب گیت های عبور و مرور ،نصب پارتیشن های مختلف ،نصب راهرو برای عبور ،نصب جایگاه استقرار دوربین های فیلم برداری ،نصب صندلی موقت به صورت ۱ طبقه و چند طبقه ،اینها بخشی از کارهایی  است که می توان به صورت کامل نیاز های شما را بر طرف کند
blank